Katrien De Wilde

Elke mens wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met tegenslagen en verlies en maakt wel eens een dipje door. Vaak sla je je door zo´n minder gemakkelijke periode in je leven heen, al dan niet met behulp van vrienden en familie. Soms kan het echter helpend zijn om rond bepaalde thema´s (bv. verlies na een scheiding, overlijden, werkverlies, gezondheid, gevoelens, seksualiteit, ...) in gesprek te gaan met een neutraal persoon. Iemand buiten je vertrouwde omgeving die onbevooroordeeld je verhaal beluistert.

Als eerstelijnspsycholoog inventariseer ik in het eerste gesprek samen met jou je klachten, de omstandigheden die met je klachten te maken kunnen hebben, je persoonlijke stijl en je hulpvraag (KOP-model). Van daaruit bekijken we samen wat jij nodig hebt om terug op eigen kracht verder te kunnen en tegemoet te komen aan je hulpvraag. Om dit te bereiken werk ik eclectisch, wat wil zeggen dat ik methodieken en principes integreer vanuit diverse therapeutische invalshoeken, zoals het systeemdenken, cliëntgerichte therapie, kortdurende oplossingsgerichte therapie, opstellingswerk, positieve psychologie en mindfulness. Een gesprek samen met een belangrijke andere (moeder, vader, partner, vriend, vriendin) behoort ook tot de mogelijkheden, uiteraard enkel met jouw instemming. In sommige situaties is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg nodig en fungeert een consult als diagnostische inschatting.


Aanmeldingsklachten kunnen zijn: angstklachten, (beginnende) depressie, burn-out, stress gerelateerde lichamelijke klachten, relationele moeilijkheden, vragen rond diagnose stelling, ...


Tarieven:

In bepaalde situaties, en mét een doorverwijzing van je huisarts, kan er een gedeeltelijke terugbetaling zijn in het kader van de terugbetaling 'eerstelijnspyscholoog'. Indien je hiervoor in aanmerking komt betaal je €4 of €11,20 per sessie. Je hebt maximaal recht op twee maal vier sessies per kalenderjaar.

In andere gevallen:

- 55 € / consult (50 minuten)
- 40 € / consult (50 minuten) in geval van verhoogde tegemoetkoming

Communicatie met de huisarts, controlearts of een andere gewenste instantie is inbegrepen en gebeurt enkel met jouw toestemming. Gelieve in het begin van een consultatie te melden indien een bepaald attest gewenst is.


De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met uiterste discretie behandeld, conform de regels van het beroepsgeheim en de deontologische code .

Erkenningsnummer Psychologencommissie 752117450.


Voor meer info over de terugbetaling informeer je je best bij het ziekenfonds.