Nieuws

Er is een patiëntenstop in onze huisartsenpraktijk. Wij zijn genoodzaakt om geen nieuwe patiënten aan te nemen. Op deze manier willen we zowel de aangeboden zorgkwaliteit als de gezondheid en work-life balance van de artsen waarborgen.


Vanaf 1 oktober 2021 zal dr. Pieter-Jan Maes onze praktijk versterken! Hij is volwaardig arts en zal zich in onze praktijk verder specialiseren als huisarts. Er is dagelijks overleg met de collega’s, zodat u ook bij hem zeker kan zijn van de beste zorgen.


Vanaf 1 september 2020 is dr. Olga Van de Vloed met pensioen. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar jarenlange en uitzonderlijke inzet in Houthalen en de huisartsgeneeskunde.