Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media. Naast zeer nuttige informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Mensen weten vaak niet wat ze nog moeten geloven.

Voor betrouwbare medische info kan u terecht op www.gezondheidenwetenschap.be, hier verschijnt betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse tegenhanger vindt u op www.thuisarts.nl.Noodnummers: 

antigifcentrum : 070 245 245

Teleonthaal: 106

Zelfmoordpreventie: 1813


Noodnummers