Enkele nuttige telefoonnummers en hun website

 Anonieme Alcoholisten - www.aavlaanderen.org 03/239.14.15   
 Antigifcentrum - www.antigifcentrum.be 070/245.245
 Apothekers wachtdienst (na 22 uur) - www.apotheek.be  078/051.733
 Artsen wachtdienst (zaterdag 8u - maandag 8u) (0,45 €/min) 011/220.869
 Brandweer - ziekenwagen 100 of 112
 ChildFocus - www.childfocus.be 116 000
 Druglijn - www.druglijn.be 078/15.10.20
 Kankerfoon - www.kanker.be 0800/15.800
 Politie - www.midlim.be 101
 Rode Kruis Vlaanderen - www.rodekruis.be 105
 Tele-onthaal (levensmoeilijkheden) - www.tele-onthaal.be 106
 Kindermishandeling - www.kindermishandeling.be 011/274.672
 Zelfmoordlijn - www.zelfmoord1813.be 1813