De najaarsvaccinatie tegen het coronavirus is afgelopen sinds donderdag 18/11/23.

We hebben ondanks de logistieke uitdaging iedereen die wilde, een vaccinatie kunnen toedienen. We wensen iedereen te bedanken die hieraan heeft meegeholpen (vooral de praktijkassistentes en de verpleegkundigen) en de patiënten voor de vlotte medewerking.

Griepvaccinaties kunnen tijdens een raadpleging worden gezet.


Uw huisartsen

dr. Steven Hanssen,  dr. Thomas Kerkhofs,

dr. Eline Schraepen,  dr. Katrien Van Thienen