Wegens drukte zien we ons genoodzaakt tot het invoeren van een patiëntenstop, indien u geen patiënt bent van Groepspraktijk De Molen. Excuses voor het ongemak

Ons team van eerstelijnspsychologen bestaat uit Katrien De Wilde (links) en Sarah Saghir (rechts).

Samen engageren zij zich in het ondersteunen van mensen op psychologisch vlak in het omgaan met moeilijke situaties en gevoelens.

Beiden werken als geconventioneerde eerstelijnspsychologen. D.w.z. dat je enkel het REM-geld betaalt voor een consultatie. Dit REM-geld bedraagt €11 / sessie (€4 / sessie als je verhoogde tegemoetkoming geniet). Het aantal sessies waar maximaal volgens terugbetalingstarief op aanspraak kan gemaakt worden, hangt af van je leeftijd en van je problematiek.


Wanneer consulteer je een psycholoog?

Elke mens wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met tegenslagen en verlies en maakt wel eens een dipje door. Vaak sla je je zelf door zo´n minder gemakkelijke periode in je leven heen, eventueel met behulp van vrienden en familie. Soms kan het echter helpend zijn om rond bepaalde thema´s (bv. Verwerking van een scheiding, overlijden, werkverlies, gezondheid, angst of depressieve gevoelens, relatiemoeilijkheden, seksualiteit, ...) in gesprek te gaan met een neutraal persoon. Iemand buiten je vertrouwde omgeving die onbevooroordeeld je verhaal beluistert.


Hoe gaan we te werk?

Als eerstelijnspsychologen beluisteren en inventariseren we je klachten en bekijken we samen wat jij nodig hebt om terug op eigen kracht verder te kunnen en tegemoet te komen aan je hulpvraag. Om dit te bereiken werken wij eclectisch, wat wil zeggen dat we methodieken en principes integreren vanuit diverse therapeutische invalshoeken, zoals het systeemdenken, cliëntgerichte therapie, kortdurende oplossingsgerichte therapie, opstellingswerk, positieve psychologie, acceptance en commitment therapie en mindfulness. 

Een gesprek samen met een belangrijke andere (moeder, vader, partner, vriend, vriendin) behoort ook tot de mogelijkheden, uiteraard enkel met jouw instemming.

In sommige situaties is doorverwijzing nodig en fungeert een consult als diagnostische inschatting.

De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met uiterste discretie behandeld, conform de regels van het beroepsgeheim en de deontologische code.

Communicatie met de huisarts, controlearts of een andere gewenste instantie gebeurt enkel met jouw toestemming. Gelieve in het begin van een consultatie te melden indien een bepaald attest gewenst is.


Vanaf welke leeftijd kan je bij ons terecht?

Bij Katrien De Wilde kan je terecht vanaf de leeftijd vanaf 17 jaar en ouder.

Bij Sarah Saghir kan je terecht vanaf de leeftijd vanaf 12 jaar en ouder.


Uit hoeveel beurten bestaat een psychologische begeleiding?

In de geest van de nieuwe conventie eerstelijnspsychologische zorg (dd. 26/07/21), is de begeleiding zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig.

Jongeren kunnen aanspraak maken op jaarlijks maximaal 10 sessies aan terugbetalingstarief. Volwassenen kunnen jaarlijks aanspraak maken op maximaal 8 sessies aan terugbetalingstarief.

Indien gewenst en nodig, kan in overleg met de huisarts en/of behandelend psychiater het aantal beurten aan terugbetalingstarief opgeschaald worden.

Je traject wordt telkens in onderlinge samenspraak bekeken.


Hoe meld je je aan?

Aanmelden kan via je huisarts of via het secretariaat van de praktijk op 011/522 622
(enkel indien je patiënt bent van Groepspraktijk De Molen)

Of via    moc.liamg@miltsewdimple   (Katrien)

En via    eb.harasrihgas@ofni   of +32 488 89 66 83 (Sarah)