Het secretariaat is elke werkdag open van 8u00 tot 18u00.

De praktijkassistentes zijn hét aanspreekpunt van de praktijk. Ze zijn goed opgeleid en hebben de nodige ervaring om u, als patiënt, zo goed mogelijk verder te helpen en op te vangen. Het is een belangrijke taak om de dokters zo veel mogelijk te ontlasten en hen de kans te geven alle aandacht op het medische te richten. Ze kunnen u helpen met het maken van afspraken, huisbezoeken, praktische en administratieve vragen, ... en staan paraat als u iets wil binnenbrengen of afhalen.

Soms kan het gebeuren dat de praktijkassistentes vragen naar de reden van uw contact. Dit gebeurt in naam van de dokters, en heeft als doel een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en dringendheid van uw vraag.

Ook voor de praktijkassistentes is er de verplichting om vertrouwelijk om te gaat met uw informatie, ze zijn ook onderworpen aan het beroepsgeheim.

Geef administratieve wijzigingen steeds door, en laat ook regelmatig uw elektronische identiteitskaart (Kids ID of ISI+ kaart) inlezen door de praktijkassistentes, zo beschikken we steeds over uw recenste gegevens.