Nieuws

18 september 2023: de najaarsvaccinaties tegen het griep- en coronavirus kunnen worden ingepland in onze online agenda. We starten vanaf woensdag 27 september. Omwille van praktische redenen werken we dit jaar samen met een verpleegkundige die onder supervisie van de artsen de vaccins toedient. Meer informatie vindt u op deze pagina.


Er is een patiëntenstop in onze huisartsenpraktijk. Wij zijn genoodzaakt om geen nieuwe patiënten aan te nemen. Op deze manier willen we zowel de aangeboden zorgkwaliteit als de gezondheid en work-life balance van de artsen waarborgen.


Vanaf 1 april 2023 zal dr. Eline Schraepen onze praktijk versterken! Zij is volwaardig arts en zal zich in onze praktijk verder specialiseren als huisarts. Er is dagelijks overleg met de collega’s, zodat u ook bij haar zeker kan zijn van de beste zorgen.


Dr. Pieter-Jan Maes zet zoals gepland zijn stage verder vanaf 1 april 2023 in het ziekenhuis. We wensen hem alle succes toe!


Vanaf 1 september 2020 is dr. Olga Van de Vloed met pensioen. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar jarenlange en uitzonderlijke inzet in Houthalen en de huisartsgeneeskunde.